A Smart Eeólectronics Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a www.smart-electronics.hu weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé ezen weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályokat, és az ezekhez kapcsolódó tájékoztatását. A weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: “Felhasználók”) elfogadják az itt leírt nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy az oldal használata előtt alaposan olvassák végig a lenti Adatkezelési tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai

Az Adatok kezelője a weboldalt üzemeltető Smart Electronics Korlátolt Felelősségű Társaság.
Az Adatkezelő neve: Smart Electronics Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Adatkezelő székhelye: 1029 Budapest, Dutka Ákos utca 36.
Az Adatkezelő elérhetősége: info@smart-electronics.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-303607
Adószáma: 26132398-2-41
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: 06 70 604 7117
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-87438/2015.

Az alábbi adatokat kérjük el a weboldalon történő regisztráció során:

 • felhasználónév
 • e-mail cím
 • jelszó

A megrendelés leadása során az alábbi adatok szükségesek:

 • teljes név (cégnév)
 • számlázási cím (irányítószám, megye, város, utca, házszám)
 • postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől: irányítószám, megye, város, utca, házszám)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • adószám

Annak érdekében kérjük a fent említett adatokat, hogy a weboldalhoz tartozó szolgáltatásainkat teljes körűen és megbízhatóan tudjuk biztosítani a Felhasználók számára. Tehát a következők miatt:

 • A Smart Electronics Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásainak problémamentes biztosítása, elérhetővé tétele;
 • Kapcsolatfelvétel céljából, hogy partnereinket tájékoztatni tudjuk, problémáikat kezelni tudjuk, illetve a Felhasználó által feltett kérdésekre megoldást találjunk;
 • A weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

A szervereink által automatikusan naplózott információk. Szervereink automatikusan regisztrálják Felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Az Adatkezelő egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el Felhasználók számítógépén. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a Felhasználót ennek ellenkezőjéről.

Az adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. Az adatkezelés a Felhasználó ezen adatvédelmi nyilatkozat elolvasása után történő önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Kérjük a Felhasználókat, hogy csakis a saját személyes és céges adataikat adják meg ezen a weboldalon! Amennyiben nem így járnak el, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A begyűjtött adatok kezelésére az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozózással foglalkozó munkatársak a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Adatbiztonság

Cégünk gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen harmadik személy ne juthasson hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse és használhassa fel. Az oldalon megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint adatkezelő alkalmazottai, ismerhetik, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (megrendelések, adatmódosítások, stb.) végrehajtani.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@smart-electronics.hu e-mail címre, vagy a 1029 Budapest, Dutka Ákos utca 36. levelezési címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

A jogorvoslatokra, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatályos 2018. április 22. napjától.

Az Adatvédelmi nyilatkozat letölthető a következő linkre kattintva: www.smart-electronics.hu/letoltes/adatvedelmi-nyilatkozat-www.smart-electronics.hu.pdf